Download Bảng Giá Phân Phối Tủ EKORACK

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

Download Bảng Giá Tủ Rack EKORACK – Phân Phối Tủ Rack

Hỗ trợ báo giá nhanh  trong 05 phút.

✅ Giao Hàng Nhanh trong 60 phút 

✅ Gía tốt nhất và luôn có chương trình khuyến mãi cho Số Lượng  

  • Chính sách tuyệt vời dành cho đại lý 【Giá Tốt Nhất 1️⃣ 】Gọi hoặc liên hệ ngay ZALO : 0915903003
  • Hỗ trợ tài chính, công nợ cho đại lý

✅ Phân tích rõ thông tin thị trường cho bạn 

✅ Hình ảnh trực quan qua ZALO : 0915903003

Eko120x60
Eko120x60

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

EKORACKTM – STANDARD Series

SẢN PHẨM
MÔ TẢ  Giám Tham Khảo
(USD) 
EKOWALL6 Tủ 19″ 6U treo tường – EKOWALL6, 400mmD x 600mmW x 350mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt  $         78.50
EKOWALL Tủ 19″ 9U treo tường – EKOWALL, 400mmD x 600mmW x 500mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt  $         85.30
EKOWALL10 Tủ 19″ 10U treo tường – EKOWALL10, 400mmD x 600mmW x 550mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt  $       110.70
EKOWALL12 Tủ 19″ 12U treo tường – EKOWALL12, 500mmD x 600mmW x 640mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt  $       173.70

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

SÂU 600mm
EKOC1260 Tủ 19″ 12U – EKOC1260, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       188.40
EKOC1560 Tủ 19″ 15U – EKOC1560, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       208.50
EKOC2060 Tủ 19″ 20U – EKOC2060, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       223.70
EKOC2760 Tủ 19″ 27U – EKOC2760, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       324.50
EKOC3660 Tủ 19″ 36U – EKOC3660, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       428.80
EKOC4260 Tủ 19″ 42U – EKOC4260, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       499.40
SÂU 800mm
EKOC1580 Tủ 19″ 15U – EKOC1580, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       215.20
EKOC2080 Tủ 19″ 20U – EKOC2080, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       292.70
EKOC2780 Tủ 19″ 27U – EKOC2780, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       378.30
EKOC3680 Tủ 19″ 36U – EKOC3680, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       496.00
EKOC4280 Tủ 19″ 42U – EKOC4280, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       533.00
SÂU 1000mm
EKOC15100 Tủ 19″ 15U – EKOC15100, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       262.30
EKOC20100 Tủ 19″ 20U – EKOC20100, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       361.50
EKOC27100 Tủ 19″ 27U – EKOC27100, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       417.00
EKOC36100 Tủ 19″ 36U – EKOC36100, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       551.40
EKOC42100 Tủ 19″ 42U – EKOC42100, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       588.50
EKOC45100 Tủ 19″ 45U – EKOC45100, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       682.60
SÂU 1100mm
EKOC42110 Tủ 19″ 42U – EKOC42110, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt  $       667.40

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

SÂU 600mm
EKOC1260CL Tủ 19″ 12U – EKOC1260CL, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       208.50
EKOC1560CL Tủ 19″ 15U – EKOC1560CL, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       228.70
EKOC2060CL Tủ 19″ 20U – EKOC2060CL, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       243.90
EKOC2760CL Tủ 19″ 27U – EKOC2760CL, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       346.40
EKOC3660CL Tủ 19″ 36U – EKOC3660CL, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       450.60
EKOC4260CL Tủ 19″ 42U – EKOC4260CL, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       521.20
SÂU 800mm
EKOC1580CL Tủ 19″ 15U – EKOC1580CL, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       232.00
EKOC2080CL Tủ 19″ 20U – EKOC2080CL, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       312.80
EKOC2780CL Tủ 19″ 27U – EKOC2780CL, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       396.80
EKOC3680CL Tủ 19″ 36U – EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       516.20
EKOC4280CL Tủ 19″ 42U – EKOC4280CL, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       551.40
SÂU 1000mm
EKOC15100CL Tủ 19″ 15U – EKOC15100CL, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       282.60
EKOC20100CL Tủ 19″ 20U – EKOC20100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       381.60
EKOC27100CL Tủ 19″ 27U – EKOC27100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       435.60
EKOC36100CL Tủ 19″ 36U – EKOC36100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       571.70
EKOC42100CL Tủ 19″ 42U – EKOC42100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       608.70
EKOC45100CL Tủ 19″ 45U – EKOC45100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       702.80
SÂU 1100mm
EKOC42110CL Tủ 19″ 42U – EKOC42110CL, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt  $       689.30

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

SÂU 800mm
EKOC278080CL Tủ 19″ 27U – EKOC278080CL, 800mmD x 800mmW x 1.350mmH.  Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt  $       470.80
EKOC368080CL 19″ Tủ 36U – EKOC368080CL, 800mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt  $       591.90
EKOC428080CL Tủ 19″ 42U – EKOC428080CL, 800mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt  $       719.60
EKOC458080CL Tủ 19″ 45U – EKOC458080CL, 800mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt  $       780.00
SÂU 1000mm
EKOC2710080CL Tủ 19″ 27U – EKOC2710080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt  $       529.60
EKOC3610080CL Tủ 19″ 36U – EKOC3610080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt  $       650.60
EKOC4210080CL Tủ 19″ 42U – EKOC4210080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt  $       756.50
EKOC4510080CL Tủ 19″ 45U – EKOC4510080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt  $       838.90

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

EKOOR22 Khung Rack 19″ 22U – EKOOR22, 640mmD x 640mmW x 1,100mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc  $       116.80
EKOOR24 Khung Rack 19″ 24U – EKOOR24, 640mmD x 640mmW x 1,200mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc  $       116.80
EKOOR27 Khung Rack 19″ 27U – EKOOR27,  640mmD x 640mmW x 1,450mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc  $       124.60
EKOOR42 Khung Rack 19″ 42U – EKOOR42,  640mmD x 640mmW x 2,050mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc  $       151.70
EKOOR42F Khung Rack 19″ 42U – EKOOR42F, 530mmD x 400mmW x 1,950mmH, Đế cố định sàn (dùng để gắn với khung quản lý cáp dọc dạng tay xiên)  $       175.10

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

EKOVCM250 Khung quản lý cáp dọc sâu 250mm – EKOVCM250,  250mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19″ 42U đế cố định sàn)  $       115.50
EKOVCM340 Khung quản lý cáp dọc sâu 340mm – EKOVCM340,  340mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19″ 42U đế cố định sàn)  $       158.30
KHUNG GIÁ MDF (BẢO HÀNH 3 NĂM)
EKOFRADX100 Khung gắn ADX 100/ Profile Module  $         38.30
EKOMDF108A Khung giá MDF 108A, dung lượng 1200 đôi – EKOMDF108A (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10) $296.80
EKOC4530MDF108A Tủ 19″ 45U – EKOC4530MDF108A, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 108A. Cửa trước mica, cửa sau thông khí $645.90
EKOC4530MDF91 Tủ 19″ 45U – EKOC4530MDF91, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí $570.20
EKOC426070MDF91 Tủ 19″ 42U – EKOC426070MDF91, 600mmD x 700mmW x 2.050mmH, gắn sẵn 3 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí $855.50
HỘP ĐẤU DÂY

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

EKOIDF50 Hộp đấu dây 50 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF50, 150mmD x 200mmW x 200mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)  $         21.30
EKOIDF100 Hộp đấu dây 100 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF100, 150mmD x 200mmW x 300mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)  $         22.20
EKOIDF200 Hộp đấu dây 200 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF200, 150mmD x 350mmW x 400mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)  $         41.30
EKOIDF400 Hộp đấu dây 400 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF400, 250mmD x 400mmW x 600mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)  $         85.00
EKOIDF600 Hộp đấu dây 600 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF600, 250mmD x 500mmW x 800mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)  $       115.40
EKOIDF800 Hộp đấu dây 800 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF800, 250mmD x 560mmW x 1.020mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)  $       145.20

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

EKOFS40OR Khay cố định 3U EKOFS45OR, dành cho open rack 19″  $         17.00
EKOFS45 Khay cố định EKOFS45, dành cho Tủ 19″ sâu 600mm  $         17.00
EKOFS60 Khay cố định EKOFS60, dành cho Tủ 19″ sâu 800mm  $         18.10
EKOFS80 Khay cố định EKOFS80, dành cho Tủ 19″ sâu 1,000mm  $         19.80
EKOFS90 Khay cố định EKOFS90, dành cho Tủ 19″ sâu 1,100mm  $         23.30
EKOSS45 Khay trượt EKOSS45, dành cho Tủ 19″ sâu 600mm  $         28.80
EKOSS60 Khay trượt EKOSS60, dành cho Tủ 19″ sâu 800mm  $         28.80
EKOSS80 Khay trượt EKOSS80, dành cho Tủ 19″ sâu 1,000mm  $         32.30
EKOSS90 Khay trượt EKOSS90, dành cho Tủ 19″ sâu 1,100mm  $         35.90
EKONUT Ốc cài M6 – EKONUT  $            0.20
EKOFAN Quạt – EKOFAN  $            7.40
EKOBP1U Tấm che 19″ 1U – EKOBP1U  $            6.30
EKOBP2U Tấm che 19″ 1U – EKOBP2U  $            9.10
EKOBP4U Tấm che 19″ 1U – EKOBP4U  $         12.60
EKOHCMB Thanh quản lý cáp ngang 19″ 1U (thép) – EKOHCMB $11.00
EKOHCMBPL Thanh quản lý cáp ngang 19″ 1U (nhựa) – EKOHCMBPL
EKORCM Thanh quản lý cáp 19″ phía sau Patch panel – EKORCM  $            5.80
EKOTROUGH2U Máng đỡ cáp 19″ 2U – EKOTROUGH2U  $         18.60
EKOTROUGHHB25 Máng đỡ cáp dành cho bộ phiến Highband 25-đôi – EKOTROUGHHB25  $         19.10
EKOCOMB Dụng cụ chải cáp – EKOCOMB  $         13.60

BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TỦ MẠNG EKORACK

EKOBMF5 Đế inox 5 way gắn tường – EKOBMF5 (dành cho phiến 2/10)  $            1.90
EKOBMF8 Đế inox 8 way gắn tường – EKOBMF8 – loại cao (dành cho phiến 2/8)  $            1.90
EKOBMF8S Đế inox 8 way gắn tường – EKOBMF8S – loại thấp 45mmH (dành cho phiến 2/8)  $            2.70
EKOBMF10 Đế inox 10 way gắn tường – EKOBMF10 (dành cho phiến 2/10)  $            2.90
EKOBMF11 Đế inox 11 way gắn tường – EKOBMF11 (dành cho phiến 2/10)  $            3.90
EKOBMF15 Đế inox 15 way gắn rack 19″ – EKOBMF15 (dành cho phiến 2/10)  $         11.50
EKOBMF17 Đế inox 17 way gắn tường – EKOBMF17 – loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/10)  $            5.20
EKOBMF17HB8 Đế inox 17 way gắn tường – EKOBMF17HB8 – loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/8)  $            6.40
EKOBMF17S Đế inox 17 way gắn tường – EKOBMF17S – loại cao 45mmH (dành cho phiến 2/8)  $            4.80
EKOBMF4HB25 Đế inox 4 way gắn rack 19″ – EKOBMF4HB25 (dành cho phiến Highband 25)  $         17.10
Tủ 19" 42U-EKOC4280CL-D800xw600xH2.060-Lưới
Tủ 19″ 42U-EKOC4280CL-D800xw600xH2.060-Lưới
0/5 (0 Reviews)

One thought on “Download Bảng Giá Phân Phối Tủ EKORACK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0915903003