TỦ RACK VIỆT NAM

-23%
2.080.000 1.600.000
-23%
2.080.000 1.600.000
-23%
2.080.000 1.600.000
-23%
2.080.000 1.600.000
-23%
2.990.000 2.300.000
-23%
2.990.000 2.300.000
-23%
2.990.000 2.300.000
-23%
5.850.000 4.500.000
-23%
5.850.000 4.500.000
-23%
5.330.000 4.100.000
-23%
5.330.000 4.100.000
-23%
5.590.000 4.300.000
-23%
5.590.000 4.300.000
-23%
6.760.000 5.200.000
-23%
6.240.000 4.800.000
-23%
6.500.000 5.000.000
-23%
7.800.000 6.000.000
-23%
6.890.000 5.300.000
-23%
7.540.000 5.800.000
-23%
8.580.000 6.600.000
-23%
7.800.000 6.000.000
-23%
8.190.000 6.300.000
-23%
9.750.000 7.500.000
-23%
9.100.000 7.000.000
-23%
9.360.000 7.200.000
-23%

Tủ Rack 6U Treo Tường

TỦ UNIRACK 6U D400 – ĐEN – LƯỚI

1.365.000 1.050.000
-36%

Tủ Rack 6U Treo Tường

TỦ UNIRACK 6U D400 – ĐEN – MIKA

1.650.000 1.050.000
-23%

Tủ Rack 6U Treo Tường

TỦ UNIRACK 6U D400 -TRẮNG – LƯỚI

1.365.000 1.050.000
-23%

Tủ Rack 6U Treo Tường

TỦ UNIRACK 6U D400 – TRẮNG – MIKA

1.365.000 1.050.000
-23%
2.015.000 1.550.000
-23%
2.015.000 1.550.000
-23%
2.015.000 1.550.000
-23%
2.015.000 1.550.000
-23%
-23%
-23%
2.171.000 1.670.000
-23%
2.171.000 1.670.000
-23%
2.145.000 1.650.000
-23%
2.145.000 1.650.000
-23%
2.405.000 1.850.000
-23%
-23%
2.405.000 1.850.000
-23%
2.405.000 1.850.000
-23%
-23%
3.640.000 2.800.000
-23%
3.575.000 2.750.000
-23%
3.029.000 2.330.000
-23%
3.029.000 2.330.000
-23%
3.029.000 2.330.000
-23%
3.185.000 2.450.000
-23%
5.590.000 4.300.000
-23%
4.550.000 3.500.000
-23%
4.550.000 3.500.000
-23%
3.705.000 2.850.000
-23%

Tủ Rack 20U

TỦ RACK TMC 20U D800

5.070.000 3.900.000
-23%
1.560.000 1.200.000
-23%
6.851.000 5.270.000
-23%

Tủ Rack 27U

TỦ RACK TMC 27U D600

5.850.000 4.500.000
-23%

Tủ Rack 27U

TỦ RACK TMC 27U D800

6.240.000 4.800.000
-23%
7.800.000 6.000.000
-23%

Tủ Rack 32U

TỦ RACK TMC 32U D800

7.150.000 5.500.000
-23%
8.190.000 6.300.000
-23%

Tủ Rack 36U

TỦ RACK TMC 36U D600

7.280.000 5.600.000
-23%

Tủ Rack 36U

TỦ RACK TMC 36U D800

7.280.000 5.600.000
-23%
1.820.000 1.400.000
-23%
9.100.000 7.000.000
-23%

Tủ Rack 42U

TỦ RACK TMC 42U D600

7.670.000 5.900.000
-23%

Tủ Rack 42U

TỦ RACK TMC 42U D800

8.580.000 6.600.000
-23%
1.625.000 1.250.000
-23%
2.080.000 1.600.000
-23%
2.080.000 1.600.000
-23%
2.080.000 1.600.000
-23%
2.080.000 1.600.000
-23%
2.990.000 2.300.000
-23%
2.990.000 2.300.000
-23%
2.990.000 2.300.000
-23%
5.850.000 4.500.000
-23%
5.850.000 4.500.000
-23%
5.330.000 4.100.000
-23%
5.330.000 4.100.000
-23%
5.590.000 4.300.000
-23%
5.590.000 4.300.000
-23%
6.760.000 5.200.000
-23%
6.240.000 4.800.000
-23%
6.500.000 5.000.000
-23%
7.800.000 6.000.000
-23%
6.890.000 5.300.000
-23%
7.540.000 5.800.000
-23%
8.580.000 6.600.000
-23%
7.800.000 6.000.000
-23%
8.190.000 6.300.000
-23%
9.750.000 7.500.000
-23%
9.100.000 7.000.000
-23%
9.360.000 7.200.000
-23%

Tủ Rack 6U Treo Tường

TỦ UNIRACK 6U D400 – ĐEN – LƯỚI

1.365.000 1.050.000
-36%

Tủ Rack 6U Treo Tường

TỦ UNIRACK 6U D400 – ĐEN – MIKA

1.650.000 1.050.000
-23%

Tủ Rack 6U Treo Tường

TỦ UNIRACK 6U D400 -TRẮNG – LƯỚI

1.365.000 1.050.000
-23%

Tủ Rack 6U Treo Tường

TỦ UNIRACK 6U D400 – TRẮNG – MIKA

1.365.000 1.050.000

Thương Hiệu được ưa chuộng

ECPRack
EKORACK
TMCrack